𝗗𝗲 𝗱đ—ļ𝗲𝗲𝘁𝗰đ—ļđ—ŋ𝗸𝗲𝗹: 𝘄𝗮𝗮đ—ŋđ—ŧđ—ē 𝗲𝗲đ—ģ 𝗱đ—ļ𝗲𝗲𝘁 đ—ģđ—ļ𝗲𝘁 𝘄𝗲đ—ŋ𝗸𝘁

𝗗𝗲 𝗱đ—ļ𝗲𝗲𝘁𝗰đ—ļđ—ŋ𝗸𝗲𝗹: 𝘄𝗮𝗮đ—ŋđ—ŧđ—ē 𝗲𝗲đ—ģ 𝗱đ—ļ𝗲𝗲𝘁 đ—ģđ—ļ𝗲𝘁 𝘄𝗲đ—ŋ𝗸𝘁

Herken je jezelf hierin? Je wilt afvallen en begint super goed met je nieuwe dieet: geen ongezond eten meer, koolhydraten verbannen en zo weinig mogelijk calorieÃĢn. Na een paar weken ben je al een kilo'tje of 2-3 kwijt, lekker bezig!
Het wordt steeds lastiger om al deze strenge regels vol te houden en je valt van de ene eetbui in de andere. Je geeft het op en denkt 'het heeft nu toch allemaal geen zin meer'. Je oude gewoontes sluipen er weer in en voor je het weet zijn de verloren kilo's weer (dubbel) terug.
Dit is precies waarom ik niet met een streng dieet werk! Het is mentaal enorm zwaar om op deze manier af te vallen Ên het is niet vol te houden op de lange termijn waardoor je gewoon weer aankomt als je weer verder gaat in je oude eetpatroon.
Mijn visie op afvallen draait om het aanleren van gezond gedrag, de juiste kennis om zelfstandig gezonde keuzes te maken en een balans waarin ook ruimte is om te genieten van minder voedzame producten. Afvallen duurt op deze manier misschien ietsje langer, maar je kunt het blijven volhouden Ên je kunt lief zijn voor jezelf.